záhlaví4.jpg

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (152 | 80%)
Myslíme, že by se slušelo něco o nás napsat.

Když promineme nějaké ty příbuzenské vztahy, tak jsme parta lidí z Vysočiny, z různých odvětví lidské činnosti, které spojují motocykly. Oficiální vznik party se datuje k roku 2009. Ovšem okolo motocyklů se točíme už léta. Jednoho krásného dne se to rozhodlo „budeme se prezentovat pod společným názvem" a tak se taky stalo. Vznikl název FUMOTO které jsme se rozhodli používat. Jezdíme a staráme se o motocykly většinou staršího data výroby a převážně české a československé výroby. Tak to je snad ve zkratce vše přátelé.

Mějte se pěkně. Přejeme vám i nám spoustu krásně strávených chvil a spoustu šťastně ujetých kilometrů ve zdraví a bez poruch.


Členové FUMOTO

We think we should write something about us.

When we forgive some of those relationships, so we have a bunch of people from the Highlands, from different sectors of human activity, which combine the motorcycles. The official formation of the party dates back to the year 2009. But we're making around motorcycles for years. One fine day it decided "we will present under the collective name" and so it happened. The name FUMOTO which we decided to use it. We go and we care about motorcycles mostly older production and mainly Czech and Czechoslovak production. So it is perhaps in a nutshell all friends.

Have a nice day. We wish you and us a lot of beautifully spent a lot of happy moments and odometer in good health and without any breakdowns.

Members Of The FUMOTO


Wir denken, dass wir etwas über uns schreiben sollte.

Wenn wir einige dieser Beziehungen vergeben, so haben wir ein paar Leute aus dem Hochland, aus verschiedenen Bereichen der menschlichen Tätigkeit, die die Motorräder zu kombinieren. Die offizielle Gründung der Partei geht zurück bis ins Jahr 2009. Aber wir machen seit Jahren rund um Motorräder. Eines schönen Tages beschlossen "Wir präsentieren unter dem gemeinsamen Namen" und so geschah es. Der Name FUMOTO die wir beschlossen, es zu benutzen. Wir gehen und wir kümmern uns um Motorräder meist ältere und vor allem tschechische und tschechoslowakische Produktion. So ist es vielleicht in Kürze alle Freunde.

Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir wünschen Ihnen und uns eine Menge schön verbrachte viel glückliche Momente und Kilometerzähler, bei guter Gesundheit und ohne Störungen.

Mitglieder der FUMOTO
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one